Zatraži ponudu

Prednosti laserskog skeniranja i point clouda

go2bim | 21. rujna 2021.

3D lasersko skeniranje poznat je pojam u arhitekturi, građevini, strojarstvu, industrijskim i infrastrukturnim projektima, očuvanju kulturne baštine, kao i u svim ostalim djelatnostima koja zahtijevaju točnu 3D vizualizaciju prostora i prostornih objekata. Koristeći najnovije tehnologije 3D laserskog skeniranja tijekom kojih skener odašilje laserske zrake prema objektu kako bi izmjerio njihovu refleksiju od objekta, prikupljanje podataka za kreiranje BIM modela postaje točno, brzo i učinkovito. Spomenutim postupkom dobivamo 3D mjerljiv model u obliku oblaka točaka (eng. point cloud), gdje svaka točka ima svoje precizne koordinate pa možemo brzo utvrditi geometriju i vrstu objekta.

Terenski rad

Prilikom terenskog rada, operateri pregledavaju područje od interesa s ciljem kreiranja plana redoslijeda skeniranja. Ovisno o zahtijevanoj razini detalja kreiraju se projekti i definiraju postavke projekta unutar skenera kako bi se što efikasnije odradio posao. 3D laserski skeneri postavljaju se na određene pozicije s kojih se najbolje prikupljaju točke interesnog područja i objekata na njemu. Izuzetno je važno postaviti skenere tako da uvijek postoji dovoljan preklopni broj točaka između susjednih pozicija. Na taj način postiže se uspješnija obrada i kvalitetniji rezultat.

Obrada i registracija oblaka točaka /point cloud-a

Po završetku terenskog rada, u uredu se sirovi podaci (eng. raw data) sa skenera prebacuju na računalo gdje se u odgovarajućem softveru vrši njihova obrada i registracija. Prvi korak podrazumijeva automatsku pred-obradu (eng. preprocessing) kojom se sirovi oblaci točaka filtriraju, po potrebi bojaju te pretražuju mete (ako su se koristile), kako bi se skenovi pripremili za daljnje korištenje.

Pojam ‘registracija’ obuhvaća povezivanje snimljenih oblaka točaka (svake pojedine pozicije) u jednu smislenu cjelinu s ciljem dobivanja stvarnog prikaza interesnog područja. Ovisno o metodi rada na terenu i procijeni samog operatera, primjenjuju se određene automatske metode registracije oblaka točaka uz ručno pregledavanje cijelog postupka kako bi se izbjegle eventualne greške.

lasersko-skeniranje
Tlocrtni pregled pozicija oblaka točaka/point cloud-a prilikom registracije

 

Nakon uspješne registracije skenova, izrađuje se jedinstveni oblak točaka/point cloud koji se po potrebi čisti kako bi se uklonile eventualne vizualne smetnje i višak podataka koji nisu od interesa za daljnje modeliranje elemenata. Također, oblak točaka može se i georeferencirati kako bi se u prostoru nalazio na stvarnoj poziciji unutar koordinatnog sustava na temelju izmjere točaka na terenu totalnom stanicom ili GPS-om.

Konačan oblak točaka/point cloud nadalje se koristi za izradu 3D BIM modela tražene razine detalja.

lasersko-skeniranje
Preklop modela i oblaka točaka/point cloud

Prednosti modernih metoda

Najpoznatije prednosti metode laserskog skeniranja su svakako vrijeme i točnost. Uz navedene, postoji i niz drugih prednosti, kao što su:

  • preciznost laserskog snimka iznosi oko ±2 mm što je nemjerljivo u usporedbi s ručnim načinom mjerenja
  • beskontaktno mjerenje
  • digitalizacija objekta ili infrastrukture štedi i vrijeme i novac jer nema ponovnih posjeta zgradama i dodatnih izmjera
  • osim geometrije, laserskim snimkom prikupljamo informacije o vidljivim materijalima, ugrađenoj opremi i instaliranim sustavima, dok ručnim možemo prikupiti samo geometrijski podatak
  • modeliranju se može pristupiti odmah po obradi i registraciji podataka laserskog snimka; izrada 3D modela iz point cloud-a, greške i odstupanja svedene su na minimum
  • kod ručnog načina postoji nemogućnost uzimanja određenih geometrijskih podataka radi nepristupačnosti
  • omogućava zajedničku suradnju različitih struka na BIM modelima – arhitekti, inženjeri i projektanti mogu dati informacije vezane uz svoje područje
  • definiranje svih troškova u naprijed itd.

GO2BIM na raspolaganju ima tri laserska skenera i dron kojim snimamo nepristupačne dijelove. Tehnologija koju posjedujemo omogućava nam brzu i preciznu izmjeru objekata različitih namjena i veličina, kao i različitih vrsta infrastrukture.

 

Za više informacija o laserskom skeniranju, javite nam se. Rado ćemo vam pomoći!

Kontakt

GO2BIM ltd., Don Boscova 10

10 000 Zagreb

CROATIA

Ured

Graberje 18B,

42000 Varaždin,

Croatia

go2bim@go2bim.hr

PIN: 05071460297

OIB: HR05071460297

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR1724020061100871055

SWIFT: ESBCHR22

go2bim go2bim go2bim go2bim
go2bim go2bim go2bim go2bim

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080182165, pod brojem: Tt-14/1935-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.