Zatraži ponudu
Izrada 2D CAD nacrta

Primjenom CAD tehnologija izrađuje se dokumentacija postojećeg stanja građevina ili objekata (skice povišenja, skice tlocrta i stropova) u obliku 2D CAD nacrta koji se u konačnici mogu koristiti za daljnje planiranje, održavanje, projektiranje, izgradnju i sl. Kao bazu za izradu takve 2D dokumentacije s visokom razinom točnosti koristimo oblak točaka. Naspram tradicionalnih metoda, izrada 2D CAD nacrta kroz oblak točaka daje nam veću fleksibilnost u upravljanju podacima, kao i konačnoj produkciji. Primjerice, na ovaj način možemo razvijati 2D prikaze, ali ih i nadograđivati te izvesti iz CAD okruženja.

Kao što je to slučaj i kod drugih projekata koji uključuju izvoz podataka iz CAD okruženja, specifikacija je najvažnija jer određuje gustoću u oblaku prilikom skupljanja podataka, kao i nivo ekstrakcije za konačan rezultat. Veća količina prikupljenih podataka omogućuje nam bolje razumijevanje detalja i određivanje nivoa preciznosti, pa tako, ukoliko ste dio planiranja izvršili prije početka projekta, možete izbjegnuti ponovne posjete lokaciji koji oduzimaju vaše vrijeme i novac.

  • Postojeće stanje za kulturnu baštinu
  • Postojeće stanje kotlovnica, cjevovoda, sustava grijanja i hlađenja (MEP)
Kontakt

GO2BIM ltd., Don Boscova 10

10 000 Zagreb

CROATIA

Ured

Graberje 18B,

42000 Varaždin,

Croatia

go2bim@go2bim.hr

PIN: 05071460297

OIB: HR05071460297

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR1724020061100871055

SWIFT: ESBCHR22

go2bim go2bim go2bim go2bim
go2bim go2bim go2bim go2bim

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080182165, pod brojem: Tt-14/1935-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.