Zatraži ponudu

3D model grada Vodnjana

Zračni snimak bespilotnom letjelicom i izrada 3D modela grada Vodnjana.

Projekt 3D modela grada Vodnjana izrađen je na temelju oblaka točaka dobivenog iz zračnih snimaka bespilotnom letjelicom. Oblak točaka konvertiran je u mesh koji je nadalje korišten kao podloga za kreiranje 3D masa snimljenih objekata na području grada Vodnjana.

Kontakt

GO2BIM ltd., Don Boscova 10

10 000 Zagreb

CROATIA

Ured

Graberje 18B,

42000 Varaždin,

Croatia

go2bim@go2bim.hr

PIN: 05071460297

OIB: HR05071460297

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR1724020061100871055

SWIFT: ESBCHR22

go2bim go2bim go2bim go2bim
go2bim go2bim go2bim go2bim

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080182165, pod brojem: Tt-14/1935-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.