Zatraži ponudu

Termoelektrana Plomin

  • 2500 broj skenova
  • 3600 slike drona
  • 1920 radni sati

Projekt 3D laserskog skeniranja i snimanja iz zraka dronom termoelektrane Plomin u Istri (Plomin 1 i Plomin 2) te izrada BIM modela (Plomin 1).

Tehnologije korištene za planiranje, projektiranje i izgradnju značajno se razvijaju tijekom posljednjih desetljeća. Budući da su današnji objekti vrlo kompleksni, potrebno je osigurati brži i točniji način snimanja postojećeg stanja. GO2BIM d.o.o. primjenom suvremene metode 3D laserskog skeniranja omogućuje brzo i kvalitetno prikupljanje te obradu velike količine prostornih podataka.

Lasersko skeniranje Termoelektrane Plomin primjer je kvalitetne primjene navedene tehnologije u svrhu izrade projektne dokumentacije postojećeg stanja. Prilikom rada na terenu, korištenjem modernog Faro laserskog skenera, detaljno je odskenirano interesno područje Termoelektrane Plomin pri čemu je snimljeno okvirno 2500 skenova. Uz podatke prikupljene metodom lasrskog skeniranja, primjenom fotogrametrijske metode snimljeno je 3600 fotografija pomoću drona.

Laserski skener praktične je veličine te zajedno sa stativom promjenjive visine omogućuje jednostavno premještanje skenera čak i na kompleksnom objektu s mnogo uskih prolaza i prepreka kao što je termoelektrana. Upravo zbog mogućnosti primjene na teško dostupnim i kompleksnim dijelovima objekta, korištenje laserskog skenera omogućuje nemjerljivu brzinu i preciznost prikupljanja prostornih podataka takvih objekata u odnosu na klasična ručna mjerenja.

Po završetku terenskog rada, u uredu se provodi obrada podataka. Prikupljeni skenovi procesiraju se i registriraju kako bi se dobio cjelovit i jedinstven oblak točaka (point cloud) skeniranog područja. Taj se oblak točaka zatim georeferencira tj. prostorno smješta u referentni koordinatni sustav Republike Hrvatske HTRS96/TM. Georeferencirani oblak točaka nadalje se koristi za izradu konačnog detaljnog 3D modela za vjeran prikaz postojećeg stanja Termoelektrane Plomin. Zračne snimke dobivene dronom također se obrađuju kako bi se dobio cjelovit oblak točaka, smješten u HTRS96/TM sustav, koji se koristi za izradu tj. prikaz topografije snimanog područja.

Konačan 3D model jest BIM (Building Information Modeling) model koji sadrži brojne dodatne informacije kao što su tip i količine ugrađenog građevinskog materijala, detalje o ugrađenoj opremi, raznim sustavima i dr. te projektantima arhitekture, inženjerstva i graditeljstva pruža uvid i alate za učinkovitije planiranje, projektiranje, izgradnju i upravljanje zgradama i infrastrukturom. Važno je naglasiti veliku količinu kompleksnih metalnih konstrukcija termoelektrane koja je, zahvaljujući iskustvu naših zaposlenika, detaljno i vjerno prikazana u BIM modelu. Za izradu BIM modela Termoelektrane Plomin korištena je razina detalja LOD 300 (Level of Detail). Na taj način kreiran je kvalitetan model visoke preciznosti, veličine, oblika, lokacije i orijentacije.

Postupkom 3D laserskog skeniranja na brz i efikasan način prikupili su se precizni prostorni podaci velikog kompleksnog objekta. Obradom prikupljenih podataka kreiran je cjelovit oblak točaka smješten na koordinate službenog referentnog sustava i upotrebljen za izradu konačnog BIM modela koji vjerno prikazuje postojeće stanje. Primjena metode laserskog skeniranja omogućava brži, jednostavniji, kvalitetniji i ekonomičniji način izmjere te izrade projektne dokumentacije u odnosu na tradicionalne metode.

Kontakt

GO2BIM ltd., Don Boscova 10

10 000 Zagreb

CROATIA

Ured

Graberje 18B,

42000 Varaždin,

Croatia

go2bim@go2bim.hr

PIN: 05071460297

OIB: HR05071460297

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR1724020061100871055

SWIFT: ESBCHR22

go2bim go2bim go2bim go2bim
go2bim go2bim go2bim go2bim

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080182165, pod brojem: Tt-14/1935-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.