Zatraži ponudu

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.

go2bim go2bim go2bim

Projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke GO2BIM uvođenjem IKT“ koji provodi poduzeće GO2BIM d.o.o. sufinanciran je iz Europskog strukturnog i investicijskog fonda u sklopu Poziva „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“.

Opis projekta:

Provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke GO2BIM uvođenjem IKT“ nastoji se podići razvoj informatičkog društva RH, ojačati konkurentnost i tržišna pozicija tvrtke te povećati prihode od prodaje. Optimiziranjem poslovnih procesa kroz uvođenje hardver i softver rješenja nastoje se zadovoljiti sve veći zahtjevi klijenata, osigurati bolja protočnost informacija, brža isporuka usluga, bolja umreženost svih poslovnih procesa te postaviti osnova za postizanje unapređenja poslovanja. Uvođenjem IKT sustava kojima će se promjene omogućiti potiće se daljni rast i razvoj tvrtke. Povećanjem izvoza sudjeluje se u razvoju nacionalne, regionalne, i europske konkurentnosti naspram ostatka svijeta.

Elementi projekta:

 • • Element 1 – Modernizacija harvera i softvera za unaprjeđenje poslovanja
 • • Element 2 – Upravljanje projektom
 • • Element 3 – Promidžba i vidljivost

Cilj Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća. Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Specifični cilj je uvesti u tvrtku GO2BIM IKT rješenja (hardvere i softver) kojima će se optimizirati poslovni procesi te pridonijeti poboljšanju tržišnog položaja tvrtke i povećati prihodi od prodaje.

go2bim

Rezultati projekta:

 • • Porast zapošljavanja: 1
 • • Povećani prihod od prodaje: 51
 • • Unaprjeđeni poslovni procesi uvođenjem rješenja iz područja IKT-a: 8
 • Privatna ulaganja: 355.640,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 25. ožujak 2019. do 25. prosinac 2019. Ukupna vrijednost projekta je 699.250,00 HRK od čega EU sufinanciranje iznosi 363.610,00HRK.

Više informacija:

 • +385 99 332 2800
 • go2bim@go2bim.hr
 • www.go2bim.eu
 • www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

USPJEŠNO SMO PROVELI EU PROJEKT „JAČANJE KONKURENTNOSTI TVRTKE GO2BIM d.o.o. UVOĐENJEM CERTIFIKATA“

Dvanaest mjeseci nakon početka provedbe EU projekta, tvrtka GO2BIM d.o.o. je u listopadu 2019. godine uspješno završila projekt „Jačanje konkurentnosti tvrtke GO2BIM d.o.o. uvođenjem certifikata“. Zahvaljujući sufinanciranim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu ”Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.”, tvrtka GO2BIM d.o.o. uspješno je ishodila tri certifikata sustava upravljanja ISO:9001, ISO:14001 i ISO:45001

Uvođenjem međunarodnih normi u tvrtku GO2BIM d.o.o. optimizirao se sustav upravljanja kvalitetom, sustav upravljanja okolišem te sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Projektom se podigla prisutnost na inozemnim tržištima kroz dokazivanje kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti proizvoda tvrtke te same tvrtke, a time povećala konkurentnost te tržišni udio na domaćem i međunarodnom tržištu.

Kako bi se projekt uspješno realizirao osim uvođenja međunarodnih normi u sklopu provedbe projekta sufinancirane su i popratne aktivnosti nužne za ostvarenje svih ciljeva projekta.

Za uspješnu promociju rezultata projekta provedena je aktivnost Objave članaka na web stranici tvrtke. Time se podigla svijest ciljnih skupina projekta i opće javnosti o ciljevima i rezultatima projektnih aktivnosti, naglašena su postignuća projekta i podrška EU. Kroz aktivnost se također osigurala i vidljivost financiranja projekta.

Rezultati projekta:

 • 1. Provedene savjetodavne usluge za norme ISO:9001, ISO:14001 i ISO:45001
 • 2. Ishođena tri certifikata sustava upravljanja ISO:9001, ISO:14001 i ISO:45001
 • 3. Uspješno proveden jedan (1) projekt
 • 4. Objavljen članak na web stranici poduzeća

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su specifični ciljevi projekta:

 • 1. Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti ostvareni su specifični ciljevi projekta: 1. Broj sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima uveden u poslovanje (certificiran) – 3
 • 2. Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima (bespovratna sredtsva) (HRK) – 55.564,00kn

go2bim

Nositelj projektaGO2BIM d.o.o., Don Boscova 10, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta194.474,00 kn

EU udio u financiranju projekta118.073,50 kn

Razdoblje provedbe:05. listopada 2018. – 05. listopada 2019.

Kontakt osoba:

 • Hrvoje Katić
 • tel. +385 99 3322 800
 • e-mail: go2bim@go2bim.hr

Više informacija na:

 • go2bim@go2bim.hr
 • www.go2bim.eu

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Kontakt

GO2BIM ltd., Don Boscova 10

10 000 Zagreb

CROATIA

Ured

Graberje 18B,

42000 Varaždin,

Croatia

go2bim@go2bim.hr

PIN: 05071460297

OIB: HR05071460297

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

IBAN: HR1724020061100871055

SWIFT: ESBCHR22

go2bim go2bim go2bim go2bim
go2bim go2bim go2bim go2bim

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke GO2BIM d.o.o.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS:080182165, pod brojem: Tt-14/1935-4
Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti.